Climapac

Filter op Merk

Climapac bv

Warmtepompsysteem volgens warmtebron

Uw warmtebron waaraan u de primaire energie gaat onttrekken

Lucht/water:

Lucht: Het rendement van een warmtepomp met buitenlucht als warmtebron is afhankelijk van de buitentemperatuur. Op het ogenblik dat we de koudste buitentemperaturen noteren halen we het minst energie uit de buitenomgeving. Voor groter vermogens wordt dit systeem gecombineerd met een additionele verwarming. Afhankelijk van de maximale energiebehoefte kan hierbij geopteerd worden voor elektrische weerstanden of een fossiele brander.

 

 

Bodem/water: Een vrij stabiele warmtebron. Op voorwaarde dat de captatie voldoende diep geplaatst wordt, is deze warmtebron nagenoeg onafhankelijk van de buitentemperatuur. We onderscheiden hierin 3 types:

Horizontaal captatienet: hierbij wordt een buizennet (warmtewisselaar) op een diepte van minimaal 1,2 m geplaatst. Hierin vloeit een water/glycol mengsel in een gesloten circuit. Het is een relatief goedkope investering maar vergt wel voldoende vrije oppervlakte. Het spreekt voor zich dat op de gebruikte oppervlakte omzichtig dient te worden omgesprongen met beplantingen.

 

 

 

 

 

Open putten: de meest constante energiebron op voorwaarde dat er voldoende water kan aangeboord worden, doch voor huishoudelijke toepassingen af te raden. Conform milieunormen dient het opgepompte water terug naar de bodem gepompt te worden, lozen is verboden. Het bodemwater bevat dikwijls veel ongewenste mineralen die kunnen neerslaan op de wisselaar van de warmtepomp. Een bijkomend risico is de kans dat de putten gaan dichtslibben. Naargelang de diepte gaan ook de dieptepompen danig veel energie opslorpen zodat het totaalrendement van de warmtepompinstallatie gevoelig daalt.

 

 

 

Verticale putten: Hierbij worden buizen (warmtewisselaar) verticaal in de bodem geplaatst. Hierin vloeit een water/glycol mengsel in een gesloten circuit. De putten worden geboord tot dieptes van 40 m tot soms meer dan 100 m. Het nodige terrein is hierdoor beperkt maar de kostprijs van de boringen vertegenwoordigt een belangrijk aandeel in het budget.